Om Ville Heise

 

Ville_Heise.jpg

Portræt af Vilhelmine (Ville) Hage, senere Ville Heise, malet af Wilhelm Marstrand 1856. Tilhører Nivaagaards Malerisamling.

 

Ville Heise blev født som Vilhelmine Hage den 8. Februar 1838. Hun var datter af storkøbmand, konsul, godsejer og medlem af folketinget Peter Anton Alfred Hage (1803-1872) og Frederikke Vilhelmine, født Faber (1810-1891). Slægten Hage daterer sig tilbage til 1575.

Familien Hage førte stort hus og var samlingssted for datidens toneangivende koryfæer indenfor handel, politik og kunst i hovedstaden. Ind og ud af hjemmet gik blandt mange andre H.C. Andersen, maleren Wilhelm Marstrand og billedhuggeren Vilhelm Bissen.

Ville Heise blev i 1859 gift med komponisten Peter Heise (1830-1879), og gik helt og holdent op i at indrette livet efter hans ønsker og behag. Da han døde tidligt, blev tilværelsen trist og tom. Den unge enke var ikke vant til anstrengende arbejde, men ”ejede en sjælden høj grad af energi og havde efter sin fader arvet stor organisationsformåen og praktisk sindelag”. Hun følte derfor, hun måtte arbejde, udrette noget og gøre nytte med sine mange penge.

I Sverige købte hun herregården Rydebäck, hvor hun blandt andet indrettede sommerbolig for tuberkuløse børn, som kunne boltre sig i køkkenhaven og yderligere styrke sig i kraft af de herlige bademuligheder, der var. Senere blev der i Danmark i 1895 anlagt et langt større børnesanatorium i Snekkersten samt et hjem for fattige officersenker, ”Damehjemmet i Snekkersten”. Ved etableringen af børnesanatoriet, der siden blev til et behandlingshjem for børn med særlige tilpasningsvanskeligheder, blev der oprettet en grundfond til driften. Denne danner basis for kapitalen i det, vi i dag benævner Ville Heises Legat.

Ville Heise døde i 1912, men de mange penge hun blev født med forvaltes stadigvæk i hendes ånd til gavn og glæde for børn og unge.