Dansk Skoleskak

Med støtte fra Ville Heises Legat kan flere børn og unge deltage i Skolernes Skakdag – hjernens motionsdag®, hvor de kigger op fra skærmen, ser hinanden i øjnene og spiller hjernen stærk. Skolernes Skakdag er den ”tænksomme pendant” til den mere kendte Skolernes Motionsdag.

Der uddannes også PLAYMASTERS®, der er unge fra 5.-9. klasse, som på et kort kursus lærer at organisere mentalt sunde aktiviteter for deres skolekammerater fx i frikvarterer og som hjælpere på hjernens motionsdag, så endnu flere unge kan mødes over skakbrættet med håndtryk og et ønske om ”go kamp”.

På de mange børn og unges vegne takker Dansk Skoleskak for opbakningen fra Ville Heises Legat.

UDREJSECENTER SJÆLSMARK

Pressemeddelelse om udstillingen:

”En række af børnene fra Udrejsecenter Sjælsmark rykker fra slutningen af januar ud af udrejsecenteret og ind på Kunsthal Charlottenborg i København. Her vil børnene male deres historie direkte på væggen samt udstille værker de har lavet igennem 2019. Udstillingen Sjælsmarks børn rykker ud er skabt af billedkunstner Camilla Blachmann i samarbejde med journalist Liv Krasnik og vises 4. februar – 8. marts 2020 på Kunsthal Charlottenborg.”
Ville Heises Legat støttede dette projekt ”Nødhjælpskunst” for flygtningebørn med en donation.

LEKTIECAFÈEN UGLEN

De frivillige i Lektiecaféen Uglen giver lektiehjælp 1:1 til børn med en anden baggrund end dansk. Mange kommer her i årevis  og bliver efterhånden dygtigere og dygtigere. Vi hygger os også med spil, leg og udflugter, hvilket er noget af det den økonomiske støtte fra Ville Heises Legat har gjort muligt.

STREET SOCIETY

Street Society arrangerede i juledagene 2016 en fodboldturnering for piger og drenge i alderen 9-18 år. 
Visionen var at skabe et sundt og positivt fællesskab for børn og unge med særligt fokus på inklusion via idræt og aktivt medborgerskab, samt at nedbryde de geografiske grænser på tværs af bydele i Københavnsområdet. Med fodboldboldturneringen ønskede vi at give unge fra Nordvest, Nørrebro og resten af København noget at tage sig til i denne periode, hvor der ellers ingen tilbud er til målgruppen, mens alle andre holder juleferie. Vi ønskede samtidig at give mulighed for at skabe relationer til de klubløse børn og unge og styrke deres tilknytning til lokalsamfundet.

Der var tilmeldt 80 hold i alt.
Omkring 500 børn spillede brasiliansk fodbold – Futsal.
Der var julemad til alle, der deltog og masser af tilskuere.
Det var en fantastisk turnering!

SOCIOKULTUR PROJEKT I SYDHAVNEN

Her er stemningsbilleder fra en musikalsk og fællesskabende oktober måned i det unge Sydhavns tegn. Projektet indbefattede elever fra flere forskellige klassetrin og fra de tre folkeskoler i Sydhavnen Det er projektet ”SV15”, som med fire musikworkshopforløb placeret på Ellebjerg Skole og en stor skolekoncertdag på Karens Minde Kulturhus nu er helt afsluttet. 1000 tak for Ville Heises Legats støtte og vigtige rolle som resurse i det socialt og kulturelt vellykkede projekt!

PLADS TIL FORSKEL

6 familier deltog og vi var i alt 24 deltagere afsted på en fantastisk naturskolelejr.

Vi oplevede alt muligt fra at lave egne burgere over bål, skovtur og fisketur, kanosejlads, udklædningsrundbold og drømmeværksted til sang og musik og leg i den mørke skov om aftenen.

Store som små havde en pragtfuld tur og siger tak til Ville Heises Legat, som var med til at gøre en forskel for en række børnefamilier.

KULTURHUS HERREDSVANG

Herredsvang sommerfest 2015 løb af stablen en sensommerdag med sol og varme. Festen var lige så mangfoldig som det boligområde den blev holdt i med en blanding af mennesker i alle aldre og med mange nationaliteter. Der var alt fra ansigtsmaling og fodbold for børnene til loppemarked og snak om naboskab for de voksne.

På den musikalske scene var der både musik for børn, unge og de lidt ældre – og det var både lokale børn og inviterede bands som bidrog til festen. Rap og iransk popmusik er to gode eksempler. Solen blev orange og skyggerne lange.

Tak til Ville Heises legat for støtte til sommerfesten, som har gjort det muligt at få en langt større musikalsk bredde på scenen samt give børnene en oplevelse af at optræde under professionelle lyd- og lysforhold.  

GODE IDEER TIL HJORTEGÅRDEN

Med støtte fra Ville Heises Legat har den boligsociale indsats ’Hjemme i Hjortegården’ i samarbejde med Dansk Arkitektur Center og Kildegårdskolen i Herlev gennemført et 3-ugers undervisningsforløb med alle skolens 6. klasser. Omdrejningspunktet for dette forløb har været at lære eleverne (hvoraf en stor del bor i Hjortegården) om tankerne bag almene boliger, om beboerdemokrati og især om, hvordan de fysiske rammer i et boligområde påvirker det sociale liv.

Med udgangspunkt i Hjortegården og ved hjælp af computerspillet Minecraft har eleverne udforsket muligheder og udfordringer for det gode liv i boligområdet. De er kommet med idéer til forbedring af udearealerne og har reflekteret over, hvad der i praksis skaber et godt boligområde. Som afslutning på forløbet blev der afholdt en reception i Hjortegårdens fælleshus, hvor eleverne præsenterede deres idéer for hinanden og for repræsentanter for den forestående byggesag i Hjortegården, afdelingsbestyrelsen og Herlev Kommune.

Eleverne bød ind med rigtig mange gode og inspirerende idéer. Så det var med stor glæde at den boligsociale indsats og byggesagen i maj 2015 kunne invitere eleverne og beboerne i Hjortegården til indvielsen af en ny natur-forhindringsbane – med svævebane og trampoliner – sådan som mange af eleverne havde ønsket. Der er også flere andre af elevernes store og små projektidéer, som vi drømmer om at kunne realisere en dag.