Velkommen til Ville Heises Legat

Ville Heises Legat har til formål at støtte socialpædagogiske og medicinske projekter for børn og unge. Vi støttet projekter til gavn for børn og unge op til omkring 25 år.
Legatet har tre årlige uddelinger henholdsvis i april, august og
november.
Legatportioner til medicinske projekter, hovedsagligt i form af
introduktions- og scholarstipendiater, uddeles kun én gang årligt i august med ansøgningsfrist den 1. juni.
Ansøgningsfrister for socialpædagogiske ansøgninger er den 15. marts, den 15. juli og den 15. oktober.
Ansøgningsskemaer til henholdsvis medicinske og
socialpædagogiske formål kan downloades under fanen
“Ansøgningsskemaer”, udfyldes og sendes som vedhæftet word fil pr. e-mail til legatets administrator.